Изпълнение на група от многофамилни жилищни сгради фаза 3Б, „Residential Park Sofia“

Текущи

Цялостно изпълнение на водопроводни и канализационни мрежи на три многофамилни жилищни сгради от Резиденшъл Парк София фаза 3Б, включително противопожарни инсталации.