Тех Експерт, София

Завършени

Изпълнение на нови водопроводни инсталации и нова канализационна мрежа за отводняване на новоизградени тоалетни.