Изпълнение на сградни ВиК инсталации, „Residential Park Lozen“

Текущи

Цялостно изграждане на нови сградни водопроводни и канализационни инсталации на група от 45 броя еднофамилни жилищни сгради.