Прилагане на нови съвременни технологии и подбор на висококачествени материали

Постоянен контрол върху изпълняваните строително монтажни работи

Изпълняване на всеки обект качествено и в срок

Отзиви от нашите партньори

"АКС Груп Инвест" ООД несъмнено е предпочитан партньор за всеки бъдещ инвеститор и доказан професионалист в строителния сектор"
г-н Пламен Боев
Управител - "Булстрейт"
"Договорените СМР се изпълняват в съответствие с проектните и техническите изисквания, в рамките на планираните срокове, с високо качество."
г-н Илиан Северинов
Управител - "Хай Левел Строй"
"АКС Груп Инвест" е стабилен и надежден партньор, с който бихме работили и в бъдеще."
г-н Лазар Ангелов
Управител - "Балд Инженеринг"