Изпълнение на група от многофамилни жилищни сгради фаза 3Б от "Residential Park Sofia"
ТЕКУЩИ
ОББ Милениум Център
ЗАВЪРШЕНИ