Услуги

Изграждане и поддръжка на ВиК инсталации и съоръжения

Изграждане и поддръжка на ВиК инсталации и съоръжения

Ние предлагаме пълна гама от услуги, свързани с водоснабдяването и канализацията, която включва проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на ВиК системи за всички видове обекти

Вертикална планировка

Услугата включва проектиране и изпълнение на оптимална и ефективна вертикална структура на външни площи, изграждане на пътеки и канавки за отводняване и предотвратяване на ерозия на почвата

Изграждане на улични водопроводи

Изграждане на улични водопроводни мрежи

Услугата ни се отличава с високото качество и надеждност на изпълнение. Ние сме специализирани в проектирането и изграждането на улични водопроводни мрежи.

Изграждане на канализационни мрежи

Тази услуга се отнася до проектиране и строителство на системи за отводняване на отпадъчни води и канални води от домове, офиси, фабрики и други сгради

Дренажи

Дренажните услуги на компанията ни предоставят ефективно решение за управление на оттичащата вода във всякакви условия. За целта предлагаме няколко различни варианта за дренажни системи, в зависимост от нуждите на клиента и конкретната обстановка