Дренажи

Дренажните услуги на компанията ни предоставят ефективно решение за управление на оттичащата вода във всякакви условия. Дренажните системи се изграждат с цел да предотвратят натрупването на вода в околната среда, като същевременно защитават имота от повреди.

За целта предлагаме няколко различни варианта за дренажни системи, в зависимост от нуждите на клиента и конкретната обстановка. Тези включват подземни дренажи, повърхностни дренажи и отводнителни канали. Също така, компанията използва най-новите технологии и материали, за да гарантира, че дренажната система ще бъде издържлива и ефективна за продължителен период от време.

Подземните дренажи са най-често използваните системи за управление на оттичаща вода. Те се изграждат чрез полагане на дренажни тръби в земята, които събират и изтичат водата. Повърхностните дренажи са подходящи за области с голямо количество оттичаща вода и се изграждат чрез укрепване на повърхността с пясък и камъни, които позволяват на водата да премине през тях и да се събере в дренажните канали.

Дренажните услуги са необходими за всяко строителство или обект, където съществува опасност от заддържане на вода. Компанията предоставя качествени дренажни решения, които ще гарантират защита на имота и околната среда.